Hívjon minket! +36 30 990 4787
Ügyfélszolgálat: minden nap 7-21-ig

Adatvédelmi nyilatkozat

A Bútortefu Bt. és a www.koltoztetes-butorszallitas.hu mindenkori üzemeltetője tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Bútortefu Bt. milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Bútortefu Bt. honlapjáról külső weboldalakra mutató linkek segítségével érhetőek el.

A Bútortefu Bt. számára kiemelt fontosságú cél a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Bútortefu Bt. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A Bútortefu Bt. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen Szabályzatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat. A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
- A 226/2003. (XII. 13.) korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
- Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;
Az Online Privacy Alliance ajánlásai: www.privacyalliance.org/

Adatvédelmi nyilvántartási szám: megkérése folyamatban van.

Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

A honlap meglátogatása során a Bútortefu Bt. bizonyos adatokat automatikusan, rendszer- adminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Bútortefu Bt. honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

Amennyiben személyes adatokat bocsát a Bútortefu Bt. rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

Biztonság

A Bútortefu Bt. az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében - tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. A Bútortefu Bt. azon szerződéses partnerei, akik a Bútortefu Bt. részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül - az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján - hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

Gyermekek személyes adatai

A Bútortefu Bt-nek nem áll szándékában 14 éven aluli személyektől személyes adatot kérni. Amennyiben 14 éven aluli gyermek szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat juttatott el a Bútortefu Bt. részére, akkor ezen adatok törlése érdekében a feltüntetett kapcsolaton keresztül fordulhat a jelen weboldal üzemeltetőjéhez.

Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat a Bútortefu Bt. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. A törlést követően összes személyes adata törlésre kerül. A törlést követően a korábbi felhasználói státusz, a törlés időpontjáig elért jogosultságok, jóváírások és kapcsolatok is törlésre kerülnek, melyek melyek visszaállítása a törlést megelőző állapotra nem lehetséges.

Hírlevelek, tájékoztatás

A Bútortefu Bt. időszakosan hírleveleket, tájékoztató anyagokat küldhet az Ön részére. Amennyiben nem kíván hírleveleket, tájékoztató anyagokat fogadni a továbbiakban, akkor abba kell hagynia a Bútortefu Bt. oldalának használatát és regisztrációjának törlését önállóan kell végrehajtania a megadott módon, illetve a hírlevélben szereplő „Leiratkozás" link használatával lehet a hírlevélről leiratkozni. A regisztráció törlését követően, ill. a „Leiratkozás" gomb használatát követően további hírlevelek és tájékoztató anyagok nem kerülnek küldésre az ön részére.

Elkötelezettségünk:
 
Elérhetőségek:
 

Butor Tefu Bt.
HUNGARY - 1044, Budapest, Hárfa u. 9. fszt. 3.
Tel.:  +36 30 990 4787   
e-mail: butortefu@gmail.com

Impresszum és tárhelyszolgáltató adatok

Telefon:+3630 / 990-4787
E-mail:butortefu@gmail.com
Elérhetőségek